کانکس سرپرست کارگاه

کانکس سرپرست کارگاه

کانکس سرپرست کارگاه

کانکس سرپرست کارگاه یکی دیگر از تولیدات کانکس مدرن است. اگر از افراد شاغل در حوزه عمران و معماری یا مشاغل وابسته به امور ساختمان سازی باشید. حتما با دفاتر مستقر در این پروژه ها برخورد داشته اید. و حتما متوجه شده اید که هر کدام دارای کاربری خاصی و سلسله مراتب ساده ای است. معمولا یکی از آنها از بقیه بزرگتر و متفاوت تر است. متفاوت بودن آن معمولا به دلیل کاربری و تردد زیاد افراد مختلف است. که همین دلیل معمولا باعث استفاده از ابعاد بزرگتر برای این منظور می گردد. در ادامه به مشخصات و نیازهای اصلی کانکس سرپرست کارگاه اشاره شده است.

تعریف کانکس سرپرست کارگاه

هر مجموعه کاری جهت هماهنگی و پیشبرد صحیح کار نیازمند یک سرپرستی درست میباشد. تا هم امور مجریان و زمان کاری آنها را در هر مرحله مشخص نموده و هم به مهندسان و مدیران بالا دستی گزارشی از روند پیشرفت پروژه ارائه نماید. از این رو استقرار کانکس سرپرست کارگاه در پروژه های عمرانی بدین منظور است. و در واقع محل جلسات متعدد با سر اکیپ های پیمانکاری، مهندسین و معماران، مدیران و صاحبان پروژه است. به همین دلیل معمولا ابعاد آن بزرگ و دارای یک میز کنفرانس بوده که گاها برای نقشه خانی نیز از آن استفاده میشود. همچنین تعبیه محلی به عنوان آبدارخانه جهت پذیرایی از مراجعین در این کانکس مطلوب میباشد. در برخی پروژه های بزرگ ممکن است. اتاقی نیز جهت استراحت شبانه روزی در آن تعبیه گردد. که به نیازهای پروژه و وسعت آن بستگی دارد.

مشخصات فنی

از نظر ظاهر و مشخصات فنی ممکن است کاملا مشابه کانکس کارگاهی معمولی که به صورت روتین در همه پروژه های عمرانی جهت استقرار کارگران و نیروها مورد استفاده قرار میگیرد باشد. فقط ابعاد آن کمی بزرگتر باشد. که در این حالت نیز برای نمای خارجی آن از رنگ متفاوت و همچنین حفاظ درب و پنجره جهت حفظ مدارک و اسناد موجود در آن استفاده میکنند. اما در اکثر مواقع به دلیل تردد مهندسان و مدیران بالا دستی و میهمان ویژه ممکن است. جهت سازه سرپرست کارگاه به دنبال سازه های خاص و متفاوت تری بروند. که در این حالت استفاده از کانکس اداری و یا نوع های ویژه با طراحی های اختصاصی برای این منظور مناسب میباشد.

کلمات کلیدی را وارد نمایید