کانکس زمین بازی کودک

کانکس زمین بازی کودک

کانکس زمین بازی کودک

کانکس زمین بازی کودک از کانکس هایی تشکیل شده است که به صورت مدولار در کنار هم یا بر روی هم قرار میگیرند. در این کانکس مدرن از وسایلی از جمله کوهنوردی و تاب خوردن و آویز هایی که مورد توجه کودکان می باشد استفاده می گردد. بعضا هر چقدر تعداد کانکس در ارتفاع بیشتر باشد. بالا رفتن از آن سخت تر می گردد. و برای کودکان بزرگتر ساخته شده است. از موارد قابل توجه در ساخته این کانکس این است که می توان تعداد کانکس را به نسبت فضای موجود کوچکتر یا بزرگتر درست کرد. و نکته قابل توجه در ساخته این کانکس این است که از موادی استفاده میتوان کرد که برای کودکان خطر ناک نباشد.

کلمات کلیدی را وارد نمایید