کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی کانکس نگهبانی یا کیوسک های حراستی سازه های پیش ساخته در ابعاد کوچکی هستند. که در قسمت ورودی های شرکت ها، پارکینگ ها یا گاها محله ها نصب می شود. و محل استقرار شخص نگهبان برای کنترل ورود و خروج به مجموعه است. البته برخی از آنها به علت بزرگ بودن مجموعه و […]

ادامه مطلب
مشاوره رایگان

Enter your keyword