کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی Prefabricated Sanitary Units نوعی سازه ای پیش ساخته با قابلیت جابه جایی است. در مکان هایی که امکان ساخت سرویس بهداشتی با مصالح بنایی به دلایل مختلف، از جمله کمبود زمان و یا محدودیت انجام عملیات ساختمانی وجود نداشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. این سازه ها هم شامل حمام و هم توالت از نوع ایرانی و فرنگی و هم دارای نوع های سرویس مشترک است. امروزه نیاز به این کانکس با توجه به اهمیت بهداشت فردی و اجتماعی مردم، تقریباً در هر مکانی که افراد حضور دارند، احساس می شود. با گروه صنعتی کانکس مدرن همراه باشید.

بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید