ساختمان پیش ساخته

ساختمان پیش ساخته

ساختمان پیش ساخته (به انگلیسی: Prefabricated home) ساختمان‌ هایی هستند که قطعات آنها در خارج از سایت ساخته می‌شوند. (معمولاً در ابعاد استاندارد که به آسانی قابل نصب باشند) و در محل سایت نصب میگردند. بعضی از خانه‌ های پیش‌ ساخته جدید در طراحی خود از سبک‌های پست‌ مدرنیسم و فیوچریسم الهام گرفته‌اند. همچنین اصطلاح ساختمان پیش‌ ساخته ممکن است مورد اشاره باشد به خانه‌ های قابل حمل که بر روی چرخ قرار دارند. Modular homes قطعات آن در کارخانه ساخته میشود. سپس به محل حمل و نصب میگردد. Manufactured homes سازه فلزی آن در کارخانه تولید و در محل نصب میگردد. Mobile homes بر روی چرخ ساخته می‌شود که به آسانی قابل حمل باشد.

بیشتر بخوانید