کانکس مسکونی ۳۰ متری نما شیشه ای

اطلاعات پروژه
  • دسته : پروژه کانکس مسکونی
جزییات پروژه

کانکس مسکونی ۳۰ متری نما شیشه ای کانکس مسکونی ۳۰ متری نما شیشه ای توسط گروه صنعتی کانکس مدرن طراحی و اجرا گردیده است. این کانکس برای کانکس فروشگاهی، کانکس انباری، کانکس کلبه باغی، کانکس اضافه بنا و پشت بام و کانکس مسکونی قابل استفاده می باشد. مدت زمان اجرای این کانکس تنها ۱۰ روز […]

جزئیات بیشتر پروژه

کانکس مسکونی ۳۰ متری نما شیشه ای

کانکس مسکونی ۳۰ متری نما شیشه ای توسط گروه صنعتی کانکس مدرن طراحی و اجرا گردیده است. این کانکس برای کانکس فروشگاهی، کانکس انباری، کانکس کلبه باغی، کانکس اضافه بنا و پشت بام و کانکس مسکونی قابل استفاده می باشد. مدت زمان اجرای این کانکس تنها ۱۰ روز می باشد.

برای بازدید نمونه کارهای بیشتر پیشنهاد می‌کنیم از این پروژه بازدید کنید: کانکس فروشگاهی ترموود 10 متری