کانکس ساندویچ پانل ال 32 متر مربع

اطلاعات پروژه
  • دسته : پروژه کانکس اداری
جزییات پروژه

کانکس ساندویچ پانل ال شکل ۳۲ متر مربع کانکس ساندویچ پانل ال شکل ۳۲ متر مربع توسط گروه صنعتی کانکس مدرن طراحی و اجرا گردیده است. این کانکس که به صورت دو مدول می باشد. و توسط یک تریلر حمل شده و در محل پروژه اسمبل می گردد. عمده استفاده از کانکس پانلی و کمپ […]

جزئیات بیشتر پروژه

کانکس ساندویچ پانل ال شکل ۳۲ متر مربع

کانکس ساندویچ پانل ال شکل ۳۲ متر مربع توسط گروه صنعتی کانکس مدرن طراحی و اجرا گردیده است. این کانکس که به صورت دو مدول می باشد. و توسط یک تریلر حمل شده و در محل پروژه اسمبل می گردد. عمده استفاده از کانکس پانلی و کمپ برای کارگاه و یا کانکس اداری و دفتری در محل پروژ می باشد. مدت زمان اجرای این سازه ۲۰ روز کاری می باشد.

کلمات کلیدی را وارد نمایید