مدرن کانکس

مراحل ساخت کانکس

مراحل ساخت کانکس

اولین مراحل ساخت کانکس سفارش کانکس است. این مرحله با اولین تماس خریدار شروع می شود. مشاوران مدرن کانکس بعد از دریافت درخواست مشتری و بررسی نیاز اصلی، ترتیب یک جلسه حضوری را با ایشان می دهند. در جلسه حضوری پیشنهاد خود را به خریدار ارائه می نمایند. و درباره کمیت و کیفت های مورد نیاز در کانکس صحبت می کنند. اگر در این مرحله نمونه های موجود و طرح های از پیش آماده شده جوابگوی نیاز مشتری باشد کار تمام است. اما در صورتی که این اتفاق نیافتد سفارش کانکس ایشان به مرحله طراحی اختصاصی ارجاع داده می شود.

ادامه مطلب

خرید کانکس

خرید کانکس در زمان هایی که شما نیاز فوری به مکانی برای اسکان دارید. کانکس ها هستند که به یاری شما می شتابند. در زمان هایی مانند رخ دادن زلزله و ایجاد یک بیمارستان صحرایی، خرید کانکس در کمترین زمان ممکن امکان پذیر است. قیمت کانکس ها با توجه به آیتم های متعددی مانند جنس […]

ادامه مطلب
مشاوره رایگان

Enter your keyword