کانکس دوبلکس

کانکس دوبلکس

کانکس دوبلکس

کانکس دوبلکس یکی دیگر از محصولات پر فروش گروه صنعتی مدرن کانکس است. در بعضی موارد شرکتها که تصمیم به استفاده از کانکس در فضای اداری یا سازمانی خود می گیرند. فضای کافی برای تخصیص تعداد اتاق های اداری بیشتر و اختصاص به بخش های مختلف ندارند. بنابراین ناچار می شوند از این کانکس برای این کار استفاده کنند. در این کانکس ها می توان تعدادی اتاق و سرویس آبدارخانه و سرویس بهداشتی، در طبقه هم کف و باقی اتاق ها را در طبقه دوم اجرا کرد.

ادامه مطلب

Enter your keyword