Archives

کانکس ویلایی اجرا در محل

کانکس ویلایی اجرا در محل

کانکس ویلایی اجرا در محل کانکس ویلایی اجرا در محل پروژه ای مدرن و حرفه ای توسط گروه طراحی و اجرایی کانکس مدرن ساخته شده است. این کانکس ویلایی دارای 24 متر فضای داخلی به همراه 12 متر است. نیم طبقه و 16 متر تراس اختصاصی و سرویس بهداشتی است.این سازه ویلایی زیبا تنها در عرض […]

ادامه مطلب
ویلای پیش ساخته 70 متری

ویلای پیش ساخته 70 متری

ویلای پیش ساخته 70 متری ویلای پیش ساخته 70 متری پروژه ای مدرن و حرفه ای که توسط گروه طراحی و اجرایی کانکس مدرن ساخته شده است. متراژ ویلای پیش ساخته با نمای سایدینگ 70 متر مربع به ارتفاع مفید 2.5 متر به صورت اجرا در کارگاه کانکس مدرن انجام شده است. اسکلت این ویلای زیبا […]

ادامه مطلب
کانکس ویلایی دو طبقه 60 متری

کانکس ویلایی دو طبقه 60 متری

کانکس ویلایی دو طبقه 60 متری کانکس ویلایی دو طبقه 60 متری پروژه ای مدرن و حرفه توسط گروه طراحی و اجرایی کانکس مدرن ساخته شده است. متراژ ویلای پیش ساخته دو طبقه 60 متر مربع به ارتفاع مفید 3 متر به صورت ساخت در کارگاه کانکس مدرن انجام شده است. اسکلت این ویلای زیبا از […]

ادامه مطلب
ویلای پیش ساخته 50 متری

ویلای پیش ساخته 50 متری

ویلای پیش ساخته 50 متری ویلای پیش ساخته 50 متری پروژه ای مدرن و حرفه ای که توسط گروه طراحی و اجرایی کانکس مدرن ساخته شده است. متراژ ویلای پیش ساخته با نمای سایدینگ 50 متر مربع به ارتفاع مفید 2.5 متر به صورت اجرا در کارگاه کانکس مدرن انجام شده است. اسکلت این ویلای زیبا […]

ادامه مطلب

Enter your keyword